Welke toezichthoudende autoriteit (GBA, VTC, ...) is waarvoor bevoegd?

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is een federale instantie. Zij zijn eindbevoegd voor alle burgerlijke sectoren (privaat en publiek). Indien een organisatie of instelling een openbare taak uitoefent, onder een Vlaamse bevoegdheid (i.h.b. Vlaamse openbare besturen), dan is de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De afspraak (mei 2019) is dat de VTC voor die instanties bevoegd is voor het aanmelden van een DPO, klachten en het melden van gegevenslekken. Mutatis mutandis zijn adviezen/protocollen die door de VTC geformuleerd worden, ook bindend. De GBA is eindbevoegd inzake (algemene) adviezen, gedragscodes, enz.

Voor instellingen van het vrij gesubsidieerde onderwijs (en dus in feite voor alle Vlaamse onderwijsinstellingen) geldt het eenloketprincipe: de VTC is de bevoegde autoriteit. Indien van toepassing, zullen zij in samenspraak met de verwerkingsverantwoordelijke resp. de betrokkene(n) het dossier desgevallend overmaken naar de GBA.

De website voor de VTC is sinds mei 2019 overgebracht naar de website van de Vlaamse overheid: https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie