Uitwisselen leerlinggegevens met hogescholen en universiteiten

Advies met betrekking tot het uitwisselen van adresgegevens van leerlingen van het secundair onderwijs met hogescholen en universiteiten.

Eén van de taken van scholen bestaat eruit leerlingen te begeleiden in hun verdere studiekeuze. Het informeren van leerlingen over het studieaanbod dat hogescholen en universiteiten aanbieden hoort daar ook bij. Scholen zijn vrij te bepalen hoe ze de leerlingen gaan informeren en begeleiden in dit proces.

Hogescholen en universiteiten willen mee helpen in dit proces door leerlingen informatiebrochures toe te sturen met hun studieaanbod, open-les- of opendeurdagen.

Om aan de leerlingen de informatie toe te sturen hebben hogescholen en universiteiten nood aan adresgegevens en de studierichting van potentiele studenten, informatie die de secundaire scholen hebben.

Secundaire scholen kunnen echter deze adresgegevens niet zomaar doorgeven. Door de strengere privacywetgeving moeten we voor elk doel waarvoor we persoonsgegevens verwerken, een gerechtvaardigde grond hebben.  De privacycommissie is van oordeel dat het doorgeven van persoonsgegevens aan hogescholen en universiteiten onder het doeleinde ‘direct marketing’ valt en dat het dit niet onder de noemer ‘leerlingbegeleiding’ zit. Scholen kunnen de gegevens wel doorgeven aan hogescholen en universiteiten mits ze toestemming van de leerling hebben.

Scholen kunnen op een eenvoudige manier deze toestemming verkrijgen. Het volstaat om in elke klas een klaslijst met begeleidende brief (zie bijlage) te laten rondgaan. Deze brief geeft duidelijk aan dat enkel de adresgegevens en de studierichting van leerlingen die zich akkoord verklaren doorgegeven mag worden aan de betrokken hogescholen en universiteiten (die ook vermeld staan op de begeleidende brief).  Leerlingen die akkoord verklaren dat ze informatie toegestuurd krijgen van deze betrokken hogescholen en universiteiten kunnen in alle vrijheid naast hun naam deze klaslijst ondertekenen.  Scholen mogen enkel van leerlingen die zich akkoord verklaren de adresgegevens doorgeven aan de betrokken instellingen van hoger en universitair onderwijs. We hopen zo dat de planlast tot een minimum beperkt blijft. 

Bijlage: model van begeleidende brief

Beste leerling

(Inleidende tekst over studiekeuze door school op te stellen.)

Als school willen wij je helpen bij het maken van je verdere studiekeuze. Het is belangrijk dat je juiste informatie krijgt over het aanbod van hogescholen en universiteiten…..

We krijgen de vraag van hogescholen en universiteiten om persoonsgegevens over jou aan hen door te geven zodat zij jou kunnen informeren over hun studieaanbod. Het betreft de volgende gegevens: voornaam, naam, straat, postnummer, gemeente, studierichting.

Vanuit de nieuwe privacywetgeving mogen we deze gegevens niet zomaar doorgeven maar moeten we je toestemming vragen. Indien je akkoord bent dat wij deze gegevens doorgeven aan volgende universiteiten en hogescholen kan je je handtekening plaatsen achter je naam op bijgevoegde klaslijst. Zo weten wij dat we jouw gegevens aan hen mogen doorgeven. De betrokken universiteiten en hogescholen zullen deze gegevens enkel gebruiken om informatie aan jou op te sturen over hun studieaanbod.

Lijst van betrokken hogescholen en universiteiten