Register van verwerkingsactiviteiten

Er moet door de verwerkingsverantwoordelijke (bij voorkeur in elektronische vorm) een register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden worden waarin staat welke gegevens op welke manier worden verwerkt (art. 30, lid 1 - AVG).

Op deze pagina wordt een ingevuld sjabloon aangeboden. Onderwijsinstellingen zullen steeds moeten nagaan welke verwerkingsactiviteiten uit het ingevulde sjabloon voor hen niet gelden, welke verwerkingsactiviteiten anders zijn en vooral of er specifieke verwerkingsactiviteiten nog niet opgenomen zijn in het sjabloon.

Tevens moet men in het sjabloon de verwerkers en (categorieën van) ontvangers concreet vermelden of aanvullen.

Het register is als een dynamisch werkinstrument bedoeld.

Het sjabloon van KathOndVla voorziet ook in een digitaal meldingen/incidentenlogboek.

Documentatie

We verwijzen hierbij ook naar de overkoepelende website: http://privacyinonderwijs.be/

  • Sjabloon voor register: overkoepelend (Excel- bestand)
  • Sjabloon voor register KathOndVla: met incidentenlogboek (Excel-bestand)
  • Toelichtingen bij ingevuld registersjabloon (pdf-bestand - nieuw december 2018
  • Tips en tricks bij het aanpassen van het registersjabloon (pdf-bestand - nieuw december 2018
  • Uitgewerkte voorbeelden: instellingseigen register (nieuw december 2018)