Rechten van de betrokkene

De betrokkene is degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Bij het verwerken van persoonsgegevens moeten schoolbesturen (= verwerkingsverantwoordelijke) met de rechten van de betrokkene rekening houden. De betrokkene moet die rechten zonder belemmering of opgave van reden kunnen uitvoeren. De schoolbesturen zullen dus hiervoor de nodige afspraken en procedures moeten maken.

Rechten van de betrokkene