Proces

Je bent goed bezig om informatiebeveiliging en privacy te regelen!

Besef dat IVP een continu proces is. Je kunt het IVP-proces verbeteren op basis van de Plan - Do - Check - Act cirkel. Laat de PDCA-cyclus jaarlijks terugkomen. Plan een aantal activiteiten tijdens het jaar op basis van de PDCA-cyclus. 

Blijf werken aan bewustwording op het gebied van IVP.

Denk ook misschien aan een "Data Disaster Recovery Plan" wanneer het volledig fout zou lopen.

Documentatie