Plan van aanpak

In onderstaand stappenplan wordt weergegeven hoe je je als school kan voorbereiden op het in werking treden van de AVG. Klik op een van de hotspots in het schema voor meer uitleg en bruikbaar materiaal bij de stap in kwestie.

 

 • Je kan ook de algemene downloadpagina bezoeken om alle sjablonen en documentatie terug te vinden.
   
 • Voornaamste afkortingen:

  AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
  AIV: Aanspreekpunt Informatieveiligheid
  CIV: Cel voor Informatieveiligheid
  IVPB: Informatieveiligheid- en privacybeleid
  GEB: Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
  PDCA: Plan - Do - Check - Act
 • Download: Plan van aanpak (pdf-bestand)