Plan van aanpak

Hieronder geven we een stappenplan om je als (vrij gesubsidieerde) onderwijsinstelling in orde te stellen met de AVG. Klik op een van de links voor meer uitleg en bruikbaar materiaal bij elke stap in kwestie.

In de submenubalk hierboven kan je ook een andere indeling voor dit stappenplan volgen. Bij elke stap zijn er sjablonen, modellen, voorbeelddocumenten, enz. te vinden.

 1. Informeren en sensibiliseren
 2. Een Aanspreekpunt Informatieveiligheid aanwijzen en/of een Cel voor Informatieveiligheid oprichten
 3. Een informatieveiligheid- en privacybeleid opstellen en realiseren
 4. De bestaande inschrijvingsformulieren nakijken
 5. Een register van de verwerkingsactiviteiten bijhouden
 6. Een privacyverklaring presenteren
 7. Er voor zorgen dat de betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen
 8. Gegevenslekken beheren
 9. Verwerkersovereenkomsten afsluiten
 10. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 11. Na de implementatie, bijsturen waar nodig
   
 • Je kan ook de algemene downloadpagina bezoeken om alle sjablonen en documentatie terug te vinden.
   
 • Voornaamste afkortingen:

  AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
  AIV: Aanspreekpunt Informatieveiligheid
  CIV: Cel voor Informatieveiligheid
  IVPB: Informatieveiligheid- en privacybeleid
  GEB: Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
  PDCA: Plan - Do - Check - Act