Persoonsgegevens (gewone versus gevoelige)

Rechten van de betrokkene