Onze school maakt gebruik van een Nederlands platform als verwerker. Hoe moeten we dit ingeven in het register?

Via de officiële website is de identificatie (benaming) van het bedrijf dat het platform aanbiedt meestal duidelijk terug te vinden, net zoals bij verwerkers die in België gelocaliseerd zijn. 

Aangaande de status van een verwerkersovereenkomst, kan het schoolbestuur het Nederlandse equivalent van de Vlaamse intentieverklaring raadplegen. Op https://www.privacyconvenant.nl/ kan men alle Nederlandse deelnemers terugvinden, alsook het model voor verwerkersovereenkomst dat zij gebruiken voor onderwijsinstellingen. Het schoolbestuur kan, indien het bedrijf een deelnemer van het privacyconvenant is, contact opnemen om ofwel het Nederlandse ofwel het Vlaamse model verwerkersovereenkomst (dat te vinden is op http://privacyinonderwijs.be/) voor te leggen voor ondertekening.

(Nagekeken op 15/01/19)