Naar aanleiding van een vechtpartij op de speelplaats, waarbij een leerling gewond werd, vraagt de advocaat van deze leerling aan de school een aantal gegevens op. Welke gegevens mag/moet de school meedelen?

Naar aanleiding van een vechtpartij op de speelplaats, waarbij een leerling gewond werd, vraagt de advocaat van deze leerling aan de school een aantal gegevens in verband met de leerling die door getuigen aangewezen is als de dader. Welke gegevens mag/moet de school meedelen?

In haar antwoord op onze vraag meldt de Gegevensbeschermingsautoriteit ons dat de school in principe slechts informatie kan meedelen indien zij hiervoor de toelating van de betrokken leerling of zijn ouders heeft en indien dit in het voordeel van de leerling is. Dit laatste is in de beschreven situatie kennelijk niet het geval. De advocaat kan bepaalde informatie omtrent de vermeende dader (bijvoorbeeld diens woonplaats) opsporen via het rijksregister, dat toegankelijk is voor advocaten.

(Nagekeken 4/09/2018)