Mogen klaslijsten uitgehangen worden bij de openklasdag eind augustus? Mogen we de klaslijsten publiceren op de schoolwebsite?

Zoals voor alle verwerkingen van persoonsgegevens, dient men de finaliteit (doelbinding) en proportionaliteit te evalueren. Het doel is hier communicatie; het effectief informeren van de ouder(s) aangaande de start van het schooljaar van hun kind.

Onder klaslijst verstaan we hier een (meestal alfabetisch op achternaam gesorteerd) overzicht van de combinatie voornaam en achternaam van leerlingen van één bepaalde lesgroep, eventueel aangevuld met de naam van de verantwoordelijke leraar of leraren (titularissen). Andere gegevens en i.h.b. (pas)foto's zijn niet toegestaan op dergelijke lijsten (niet proportioneel voor het doeleinde).

Deze klaslijsten kunnen eind augustus uitgehangen worden voor bezoekers van het schoolterrein, zoals bv. aan de ingang van het klaslokaal of ad valvas in de gang, maar niet op een publiek vrij toegankelijke plaats, zoals bv. achter een raam aan de straatkant. Probeer ouders te informeren (sensibiliseren) om de gegevens niet over te schrijven en om de lijsten niet te fotograferen. We weten dat dit in de praktijk niet zo eenvoudig is. Er kan bijvoorbeeld een "verboden foto's te nemen" pictogram opgehangen worden naast of vermeld worden op de klaslijsten. Dit zal sowieso al wel ontradend werken.

De school kan eventueel ook klaslijsten doormailen aan ouder(s) en voogd, maar beperk de bestemmelingen dan zeker tot de vertegenwoordigers van kinderen op de lijst (dus niet de klaslijsten van alle klassen tegelijk, naar alle ouder(s) mailen). Let er zoals steeds op dat je de ouder(s) blind inkopieert (bcc). Vermeld in het e-mailbericht en/of op de digitale klaslijsten dat de informatie enkel voor de bestemmeling(en) bedoeld is, en niet verder mag verspreid worden.

De klaslijsten publiceren op het publiek toegankelijke gedeelte van de schoolwebsite, is sowieso NIET gerechtvaardigd vanuit de privacywetgeving.

(nagekeken 14/01/19)