Mag een secundaire school persoonsgegevens van haar eigen leerlingen doorgeven aan het CLB waarmee ze een beleidscontract onderschreven heeft?

In haar antwoord op onze vraag meldt de Gegevensbeschermingsautoriteit ons dat het decreet leerlingenbegeleiding (vanaf schooljaar 2018-2019, voorheen: het CLB-decreet) de rechtsgrond verschaft voor het uitwisselen van relevante persoonsgegevens van leerlingen tussen het CLB en de school.

De secundaire school moet dan wel:

  • vooraf haar verwerkingsactiviteiten voor de doeleinden leerlingenadministratie en leerlingenbegeleiding toevoegen aan het register;
  • de uitdrukkelijke, specifieke en vrijelijke toestemming bekomen van de (vertegenwoordiger van de) leerling om gezondheidsgerelateerde gegevens te mogen verwerken;
  • in het reigster het CLB vermeld hebben als (potentiële) ontvangers van persoonsgegevens van de leerlingen;
  • uitsluitend gegevens doorgeven uit gegevenscategorieën waarvan in het register vermeld is dat ze doorgegeven kunnen worden.
  • bij de doorgifte van (gevoelige) gegevens, de nodige organisatorische en technische maatregelen nemen teneinde lekken of onrechtmatig gebruik van de gegevens te voorkomen (bv. versleuteling, toegangsbeveliging tot het systeem, enz.).

Verder moet er een samenwerkingsovereenkomst zijn tussen de school en het CLB, waarin in het bijzonder afspraken rond de uitwisseling van leerlinggebonden gegevens gemaakt worden.

In ons model van gezondheidsfiche die ingevuld kan worden bij het opvragen van gegevens betreffende de gezondheid van de leerling, kunnen de ouders aan (de arts van) het CLB toestemming geven om gegevens over de gezondheid van hun kind op te vragen bij de school. In dit model is ook geformuleerd hoe de uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van gezondheidsgerelateerde gegevens bekomen wordt.

Vanzelfsprekend moet elk betrokken CLB op zijn beurt de verplichtingen naleven die van toepassing zijn bij het ontvangen van persoonsgegevens van een derde.

(Nagekeken 4/09/2018)