Mag een secundaire school bij hogescholen en universiteiten gegevens opvragen over de studieresultaten van haar oud-leerlingen met het oog op kwaliteitsverbetering van haar eigen onderwijs?

In haar antwoord op onze vraag dienaangaande meldt de Gegevensbeschermingsautoriteit ons dat voor een dergelijke toepassing geen gegevens van geïdentificeerde of identificeerbare personen verwerkt mogen worden.

Voor beleidsgerichte toepassingen zoals kwaliteitsverbetering van het geboden onderwijs moet er immers geen geïdentificeerde basisinformatie verwerkt worden, maar moet de secundaire school kunnen beschikken over bestanden met geaggregeerde gegevens van haar oud-leerlingen aan de hogeschool of de universiteit. Indien deze persoonsgegevens volledig geanonimiseerd kunnen worden, kan de overdracht vanuit de hogeschool of de universiteit naar de secundaire school wel gebeuren, want dan gaat het niet langer om een verwerking die valt onder de privacywet.

(Nagekeken 4/09/2018)