Mag een school een lijst met contactgegevens (privéadres en/of privételefoonnummer) van haar leraren publiceren in het schoolblad of op haar website?

Dergelijke gegevensoverdracht past niet binnen de finaliteit van de gegevensverwerking van de school. Het is immers niet de maatschappelijke opdracht van de school om privégegevens van haar personeelsleden openbaar te maken.

Doorgaans streeft de school met zulke publicatie ernaar ouders in staat te stellen contact op te nemen met de leraars van hun kind. Dergelijke doelstelling kan de school echter op een andere manier realiseren, zonder de persoonlijke levenssfeer van de leraren te schaden. Een ouder die een bepaalde leerkracht wil contacteren, kan dit laten weten aan het secretariaat van de school; vervolgens kan de betrokken leraar zelf contact opnemen met de ouders of zich beschikbaar houden op school.

Een andere mogelijkheid om dit te bereiken is het gebruik van een gesloten (intern) communicatie/berichtensysteem of van schoolgebonden e-mailaccounts. Dergelijke e-mailadressen mag de school wel aan ouders, leerlingen en zelfs openbaar (indien nodig) ter beschikking stellen.

De school publiceert privé contactgegevens derhalve dus enkel met de expliciete toestemming van de betrokken leraren.

(Nagekeken 5/09/2018)