Mag een school een adressenlijst van de personeelsleden inclusief voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer verspreiden binnen schoolverband a.u.b.?

Enkel mits toestemming van de leerkrachten. Voor het afdrukken van privégegevens om aan leerkrachten te geven of eventueel aan betrokken leerlingen moet u altijd toestemming vragen.

Deze toestemming dient vrijelijk, goed geïnformeerd en specifiek gevraagd te worden en de betrokkene kan enkel toestemming geven indien dit een ondubbelzinnige, actieve handeling vereist en het schoolbestuur moet kunnen aantonen dat de betrokkene zijn/haar toestemming gegeven heeft.

Tegen het publiceren of doorgeven van iemands naam en een e-mailadres van de school kan men zich niet verzetten.

(Nagekeken 6/12/2018)