Maatregelen

Hier vindt u allerhande materiaal en informatie, specifiek aangaande organisatorische en/of technische maatregelen in het kader van de AVG/GDPR: cf. artikel 24 en artikel 32 AVG.

Themadag GDPR Auditing en GEB (maart 2020, alle regio's)

Tijdens deze sessie werd aangetoond hoe een onderwijsinstelling, met gebruik van checklists en/of tool(s), een risicoanalyse kunnen uitvoeren teneinde passende maatregelen inzake IVP (informatieveiligheid en privacy) te nemen en/of bij te sturen. Bovendien werd ook voorgedaan hoe men als onderwijsinstelling of schoolbestuur een GEB kan uitvoeren, tevens gebruik makend van een digitale tool.

Materiaal

Bronnen

 

Themadag GDPR Technische maatregelen (maart 2019, alle regio's)

Tijdens deze sessie werd een checklist voor technische maatregelen behandeld en besproken, alsook mogelijke tools die onderwijsinstellingen hierbij eventueel kunnen aanwenden.

Materiaal

  • Syllabus (pdf-bestand)
  • Checklist: GDPR Technische maatregelen (pdf-bestand, A3-formaat)
  • Checklist: GDPR Technische maatregelen met tools/praktische tips (pdf-bestand, A3-formaat)
  • Bijlage: indicatieve vergelijking van cloudplatformen voor onderwijsinstellingen met een GDPR-bril (pdf-bestand, A3-formaat)
  • Presentatie (pdf-bestand)

Links en bronnen

Hier worden de hyperlinks opgelijst uit de syllabus; deze lijst is zeker niet-limitatief.