Links

Website met HTML-versie van de integrale AVG-wettekst, en de overwegingen:

Website van de toezichtshouder voor België, ook met dossiers e.d:

Nederlandse website met praktische dossiers, materiaal, enz. ('creative content'):

Bewaartermijnen documenten:

School- en centrumreglement

Algemeen reglement en arbeidsreglement​

Ambtsgeheim en beroepsgeheim in onderwijs

Website www.ikbeslis.be

eSafety label

Afkortingen

Discimus – Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen

Leerlingenbegeleiding – communiceren over privacygevoelige informatie​

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB - DPIA)

PaSMan, Privacy en Security is Mijn zaak
Sensibiliseren en informeren met leuke comics om als campagnemateriaal te gebruiken in jouw school!

Safe on web

Europese Cyber Security maand (oktober)

Veilig internetten: waar let je op?

Leernetwerkdag (sessie november 2018)