Lerend netwerk

Inhoud
 
Een inspirerende leernetwerkdag waar aanspreekpunten informatieveiligheid elkaar ontmoeten. Zie https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?modID=2363342 voor meer informatie.
 
Materiaal (sessie november 2018)
 
Een aantal documenten zijn ook elders op deze website te raadplegen. Veelal gaat het over nieuwe versies of herwerkingen. Andere documenten zijn nieuw uitgewerkt, op basis van de vraag vanuit onze onderwijsinstellingen.
 
 • Presentatie (pdf-bestand)
 • Bijlage: structuur van de presentatie (pdf-bestand)
 • Modeldocumenten
  • Voorbeeld algemeen toestemmingsformulier: herwerking (Word-bestand)
  • Voorbeeld uitgebreid toestemmingsformulier: nieuw (Word-bestand)
  • Sjablonen: doorgifte aan ontvangers: nieuw (Word-bestand)
  • Voorbeelden: antwoorden bij uitoefening van rechten door betrokkene: nieuw (Word-bestand)
 • Modelregister
  • Sjabloon voor register: overkoepelend (Excel- bestand)
  • Sjabloon voor register KathOndVla: met incidentenlogboek (Excel-bestand)
  • Tips en tricks bij het aanpassen van het registersjabloon (pdf-bestand & Excel-bestand) #coming soon#
 • Posters: sensibilisering personeel (zip- bestand)
 • Infographic: Is jouw website klaar voor de GDPR? (Pdf-bestand)
 • Begeleidende tekst bij de infographic: Is jouw website klaar voor de GDPR? (Pdf-bestand)
 • Infographic: Checklist technische maatregelen (Pdf-bestand)
 • Begeleidende tekst bij de infographic: Checklist technische maatregelen (Pdf-bestand)

Aangepaste versies van bestaand materiaal zijn ook elders op de website en i.h.b. bij de Downloads-sectie, terug te vinden.

Links en bronnen (sessie november 2018)

Voorbeelddocumenten deelnemers (regionaal lerend netwerk)

 • #