Kan de toestemming van de leerling of diens ouders voor het publiceren van foto’s geregeld worden via het schoolreglement?

De instemming met het schoolreglement betreft het geheel van de bepalingen in het schoolreglement. Wanneer men instemt met dit geheel, dan kan er een inschrijving gebeuren, is dit niet het geval, dan kan het kind niet ingeschreven worden. Voor materies waarbij ouders een individuele keuze kunnen maken en waarbij deze keuzemogelijkheid gegarandeerd wordt door een bepaalde regelgeving, kan deze keuze niet via het schoolreglement “opgelegd” worden. Voorbeelden hiervan zijn het al dan niet deelnemen aan niet-verplichte schoolactiviteiten, het verlenen van toestemming inzake materies rond privacy, portretrecht en auteursrechten (bijvoorbeeld de publicatie van een foto van een leerling in de schoolkrant of op de schoolwebsite, het opvragen van medische gegevens, e.a.).

In zijn model van schoolreglement vermeldt KathOndVla duidelijk dat voor het nemen en publiceren van gericht beeldmateriaal, de expliciete toestemming gevraagd zal worden. Een gerichte foto is een individuele foto, of een foto waar men één of enkele personen eruit licht tijdens een groepsactiviteit, of een foto waarvoor wordt geposeerd, zelfs door een groep – bijvoorbeeld de 'klassieke' klasfoto.

Een expliciete toestemming vereist een afzonderlijke, actieve handeling. Dit kan dus niet samengaan met de inschrijving. De school kan derhalve zelfs overwegen om de toestemming(en) te vragen op een ander moment dan bij de inschrijving, hoewel dit wel nog toegestaan is, zolang de toestemming(en) geïnformeerd en vrijelijk gevraagd worden. KathOndVla voorziet, naast een model schoolreglement, in een model privacyverklaring en in een voorbeeldformulier om toestemming(en) aan leerlingen - of aan de vertegenwoordiger(s) - te vragen.

De school waakt erover dat beeldopnamen in een normale schoolcontext steeds met respect voor de afgebeelde personen gemaakt worden en nooit aanstootgevend kunnen zijn. Leerlingen of ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie van om het even welke beeldopname in een schoolse context, kunnen dit bezwaar op elk ogenblik kenbaar maken aan de directie. In principe wordt dit bezwaar best gerespecteerd, tenzij er een rechtmatige toestemming gegeven werd en de vraag niet terecht of onproportioneel is.

(Nagekeken 5/09/2018)