IVP-beleid

De verordening bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen (art. 24 en 32 – AVG).

Het schoolbestuur is verantwoordelijk om maatregelen te nemen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP). Het regelen van IVP begint met een goedgekeurd en bij iedereen bekend gemaakt IVP-beleid. Het IVP-beleid heeft als doel het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en het voorkomen van beveiligings- en privacy incidenten.

Documentatie