Heeft een leerling inzage in zijn tuchtdossier?

Elke betrokkene heeft "Recht van inzage" (art. 15 GDPR). Dus een leerling (of indien minderjarig zijn ouders/voogd) heeft het recht om zijn tuchtdossier in te kijken. 

Maar wat met de privacygevoelige / vertrouwelijke informatie over anderen (bv. ondertekende getuigenverklaringen)?

Een van die bewijsstukken kan een getekende en gedateerde getuigenverklaring zijn. De personen die deze getuigenverklaring afleggen moet vooraf op de hoogte zijn dat deze getuigenis in het kader van een tuchtonderzoek wordt gevraagd. De getuigenis moet ook ondertekend worden.

Zijn de getuigen echter bang van represailles, dan kunnen de getuigen de getuigenis anoniem ondertekenen. De anonieme getuigenis wordt dan toegevoegd aan het tuchtdossier. Op een apart blad laat de onderwijsinstelling de anonieme getuigen ondertekenen (naam, datum en handtekening). Dit apart blad wordt niet in het tuchtdossier bewaard maar blijft op de onderwijsinstelling zodanig dat de onderwijsinstelling weet wie de anonieme getuigenis heeft ondertekend. Gebruik per anonieme getuigenverklaring een apart blad om te ondertekenen, getuigen hoeven onderling ook niet te weten wie er allemaal getuige is. Indien de betrokkene zijn tuchtdossier opvraagt krijgt die alle elementen te zien, maar niet de namen van de getuigen die een getuigenis hebben afgelegd.