Downloadpagina

DPO Advies

Lerend netwerk (sessie november 2018)

 • Presentatie (pdf-bestand)
 • Bijlage: structuur van de presentatie (pdf-bestand)
 • Modeldocumenten
  • Voorbeeld algemeen toestemmingsformulier: herwerking (Word-bestand)
  • Voorbeeld uitgebreid toestemmingsformulier: nieuw (Word-bestand)
  • Sjablonen: doorgifte aan ontvangers: nieuw (Word-bestand)
  • Voorbeelden: antwoorden bij uitoefening van rechten door betrokkene: nieuw (Word-bestand)
 • Modelregister
  • Sjabloon voor register: overkoepelend (Excel- bestand)
  • Sjabloon voor register KathOndVla: met incidentenlogboek (Excel-bestand)
  • Tips en tricks bij het aanpassen van het registersjabloon (pdf-bestand & Excel-bestand) #coming soon#
 • Posters: sensibilisering personeel (zip- bestand)
 • Infographic: Is jouw website klaar voor de GDPR? (Pdf-bestand)
 • Begeleidende tekst bij de infographic: Is jouw website klaar voor de GDPR? (Pdf-bestand)
 • Infographic: Checklist technische maatregelen (Pdf-bestand)
 • Begeleidende tekst bij de infographic: Checklist technische maatregelen (Pdf-bestand)

Infographics

AIV

 • Presentatie over de wetgeving (pdf-bestand - nieuw september 2018)
 • Syllabus over de wetgeving (pdf-bestand - nieuw september 2018)
 • Presentatie over de modeldocumenten van KathOndVla (pdf-bestand - nieuw september 2018)
 • Syllabus over de modeldocumenten van KathOndVla (pdf-bestand - nieuw september 2018)
 • Schema's over de wetgeving (mindmapsafbeeldingen - nieuw december 2018)
 • Tabel: rollen en taken (pdf-bestand)

CIV

IVP-beleid

Classificatie en toegangsmatrices

 • IVPB-sjabloon: classificatie (MS Word-bestand)
 • IVPB-sjabloon: classificatie fiche (pdf-bestand)
 • IVPB-sjabloon: toegangsmatrices (MS Word-bestand)
 • Voorbeelden classificatie - interne informatie (pdf-bestand)
  • Classificatie voorbeeld 1: website van de school
  • Classificatie voorbeeld 2: puntenboeken

Verwerkers

We verwijzen hierbij ook naar de overkoepelende website: http://privacyinonderwijs.be/

 • Ter info: tekst intentieverklaring (link
 • Ter info: toetredingsverklaring (link)
 • Lijst onderschrijvers intentieverklaring (link
 • Sjabloon: model verwerkersovereenkomst (MS Word-bestandpdf-bestand
 • Tekst gegevensbeschermingseffectbeoordeling (pdf-bestand)
 • Presentatie gegevensbeschermingseffectbeoordeling (pdf-bestand)

Register van verwerkingsactiviteiten

We verwijzen hierbij ook naar de overkoepelende website: http://privacyinonderwijs.be/

 • Sjabloon voor register: overkoepelend (Excel- bestand)
 • Sjabloon voor register KathOndVla: met incidentenlogboek (Excel-bestand)
 • Toelichtingen bij ingevuld registersjabloon (pdf-bestand - nieuw december 2018
 • Tips en tricks bij het aanpassen van het registersjabloon (pdf-bestand - nieuw december 2018
 • Uitgewerkte voorbeelden: instellingseigen register (nieuw december 2018)

Communicatie

 • Toestemming vragen
  • Procedure: Verkrijgen van toestemming - AIV (pdf-bestand - nieuw december 2018)
  • Voorbeeld toestemmingsformulier (MS Word-bestand - nieuw'december 2018)
  • Voorbeeld uitgebreid toestemmingsformulier (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
  • Voorbeeld vereenvoudigd toestemmingsformulier (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
 • Inschrijven / in dienst nemen
  • Procedure: Checklist inschrijvingen (MS Word-bestand)
  • Sjabloon: Schoolreglement (link - nieuw april 2018)
  • Sjabloon: Arbeidsreglement (link)
 • Privacyverklaringen, brieven, ...
  • Sjabloon: Privacyverklaring - leerling/intern (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
  • Sjabloon: Privacyverklaring - personeel (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
  • Voorbeeldteksten: Doorgifte van persoonsgegevens - AIV (MS Word-bestand - Lerend netwerk 2018)
  • Voorbeeldteksten: Discretieplicht voor 'externen' - AIV (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
  • Voorbeeldteksten: Schoolfotograaf - AIV (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
 • Faciliteren dat betrokkenen hun rechten uitoefenen
  • Procedure: Wat als je vragen krijgt rond persoonsgegevens - personeel (MS Word-bestand)
  • Procedure: Wat als je vragen krijgt rond persoonsgegevens - AIV (MS Word-bestand)
  • Voorbeeldteksten: Motivaties bij het niet volledig inwilligen - AIV (MS Word-bestand - Lerend netwerk 2018
 • Beveiligingsincidenten
 • IVP-beleid intern communiceren

Proces

Gegevensbeschermingsautoriteit

Internaten