Downloadpagina

DPO Advies

Infographics

AIV

CIV

IVP-beleid

Classificatie en toegangsmatrices

 • IVPB-sjabloon: classificatie (MS Word-bestand)
 • IVPB-sjabloon: classificatie fiche (pdf-bestand)
 • IVPB-sjabloon: toegangsmatrices (MS Word-bestand)
 • Oplossingen uit de syllabus bij de IVPB-sjablonen (pdf-bestand)
  • Classificatie oefening 1: website van de school
  • Classificatie oefening 2: puntenboeken

Verwerkers

Hiervoor verwijzen we naar de overkoepelende, neutrale website: http://privacyinonderwijs.be/

 • Ter info: tekst Intentieverklaring (link) # definitieve versie #
 • Ter info: toetredingsverklaring (link)
 • Lijst (geactualiseerd): onderschrijvers intentieverklaring (link
 • Sjabloon: model verwerkersovereenkomst (MS Word-bestand; pdf-bestand) # definitieve versie #
 • Tekst gegevensbeschermingseffectbeoordeling (pdf-bestand)
 • Presentatie gegevensbeschermingseffectbeoordeling (pdf-bestand)

Register van verwerkingsactiviteiten

 • Sjabloon voor register: ingevuld (link)
 • Toelichtingen bij ingevuld registersjabloon (pdf-bestand)
 • Presentatie bij sjabloon register (eerste versie) (pdf-bestand)
 • Syllabus bij sjabloon register (eerste versie) (pdf-bestand)
 • Oplossingen uit de syllabus bij sjabloon register (pdf-bestand)

Communicatie

Proces

Gegevensbeschermingsautoriteit

Internaten