Disclaimer

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar sites van de overheidssector en particuliere sector. De beheerder van privacyopschool.be kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens resp. de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in werking treedt op 25 mei 2018. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Auteursrecht

Al het op deze website ter beschikking gestelde materiaal mag als "creative content" behandeld worden. Dit betekent dat het vrij mag gebruikt en gedeeld worden, mits bronvermelding aub. Het logo van Katholiek Onderwijs Vlaanderen mag niet van het materiaal verwijderd worden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven. Indien er naar een andere website verwezen wordt, bv. in het onderdeel "Links", gelieve dan het beleid van die website te raadplegen inzake het auteursrecht op materiaal aldaar.

Inhoud website

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van privacyopschool.be de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat er een foutje is ingeslopen. De website privacyopschool.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden. Een incorrectheid mag je altijd melden via het contactformulier.