Communicatie

Privacyverklaring

De privacyverklaring zegt wat de verwerkingsverantwoordelijke doet met de persoonsgegevens. De privacyverklaring vertelt ook wat de rechten zijn van de betrokkenen (art. 13 – AVG).

Procedures om de rechten van betrokkenen na te leven

De betrokkene:

 • kan de gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen (art. 15, 16 en 17 – AVG);
 • kan een beperking van de verwerking vragen indien er een betwisting is (art. 18 – AVG);
 • kan de gegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 – AVG);
 • kan bezwaren uiten omtrent de verwerking van zijn gegevens (art. 21 – AVG);
 • kan zich verzetten tegen een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit (art. 22 – AVG);
 • kan zijn toestemming te allen tijde intrekken (art. 7, lid 3 – AVG);
 • wordt geïnformeerd over de gegevens die over hem worden verzameld (art. 13 – AVG).

Maak afspraken en werk procedures uit zodat de betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

Protocol voor beveiligingsincidenten

Dit protocol biedt een handleiding voor de melding, beoordeling en afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hiervan is het voorkomen van beveiligingsincidenten en datalekken. De verwerkingsverantwoordelijke meldt datalekken binnen de 72 uur aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Houdt het lek een hoog risico in voor de betrokkenen, dan moeten ook de betrokkenen op de hoogte worden gesteld (art. 33 en 34 – AVG).

Communicatie over IVP

Nu moet de verwerkingsverantwoordelijke ervoor zorgen dat IVP geen dode letter blijft. Dat doe je door erover te communiceren. Vertel de medewerkers, leerlingen en ouders wat informatiebeveiliging voor hen betekent en hoe ze verstandig met persoonsgegevens moeten omgaan. Zorg voor bewustwording en organiseer de nodige opleidingen.

Documentatie

 • Toestemming vragen
  • Procedure: Verkrijgen van toestemming - AIV (pdf-bestand - nieuw december 2018)
  • Voorbeeld toestemmingsformulier (MS Word-bestand - nieuw'december 2018)
  • Voorbeeld uitgebreid toestemmingsformulier (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
  • Voorbeeld vereenvoudigd toestemmingsformulier (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
 • Inschrijven / in dienst nemen
  • Procedure: Checklist inschrijvingen (MS Word-bestand)
  • Sjabloon: Schoolreglement (link - nieuw april 2018)
  • Sjabloon: Arbeidsreglement (link)
 • Privacyverklaringen, brieven, ...
  • Sjabloon: Privacyverklaring - leerling/intern (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
  • Sjabloon: Privacyverklaring - personeel (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
  • Voorbeeldteksten: Doorgifte van persoonsgegevens - AIV (MS Word-bestandLerend netwerk 2018)
  • Voorbeeldteksten: Discretieplicht voor 'externen' - AIV (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
  • Voorbeeldteksten: Schoolfotograaf - AIV (MS Word-bestand - nieuw december 2018)
 • Faciliteren dat betrokkenen hun rechten uitoefenen
  • Procedure: Wat als je vragen krijgt rond persoonsgegevens - personeel (MS Word-bestand)
  • Procedure: Wat als je vragen krijgt rond persoonsgegevens - AIV (MS Word-bestand)
  • Voorbeeldteksten: Motivaties bij het niet volledig inwilligen - AIV (MS Word-bestand - Lerend netwerk 2018
 • Beveiligingsincidenten
 • IVP-beleid intern communiceren