Cel voor Informatieveiligheid

Het aanspreekpunt informatieveiligheid heeft een adviserende rol naar de schoolleiding toe. Natuurlijk kan je als AIV niet alles alleen doen en daarom raden we aan om binnen de school of het schoolbestuur een Cel voor informatieveiligheid (CIV) op te richten. Deze cel bestaat uit personen die verantwoordelijk zijn voor onder andere ICT, personeelsdienst, preventieadviseur, financiën, leerlingenadministratie, facilitair management, leidinggevende en het aanspreekpunt informatieveiligheid. De diverse samenstelling van deze CIV-werkgroep helpt mee om een brede kijk te krijgen op de verschillende processen waar persoonsgegevens binnen de onderwijscontext verwerkt worden. Daarnaast helpen ze met de implementatie van de verordening op school.

De stappen die zij hiervoor uitvoeren zijn:

  • een inventaris opmaken van alle persoonsgegevens die worden verwerkt
  • een algemene risicoanalyse uitvoeren
  • een voorstel tot toegangsrechten formuleren

Vervolgens werkt de CIV de volgende documenten (mee) uit t.a.v. het schoolbestuur, of verleent er advies over:

Het opvolgingsproces voor IVP op de instelling(en) in kwestie wordt ook uitgevoerd door de CIV, in opdracht van het schoolbestuur.

Documentatie