Case 5: Verlies smartphone

De smartphone van leerkracht Y wordt gestolen bij een inbraak thuis.

Hierop gebruikt hij o.a. de Smartschool-app en zijn schoolemail.

De app geeft o.a. toegang tot:

  • Alle persoonlijke berichten van Y
  • De vakdocumenten die Y met leerlingen deelt
  • Het intranet met personeels- en andere interne, praktische informatie
  • De puntenboeken van Y
  • Het leerlingvolgsysteem van de klassen waar Y les geeft (enkel weergeven)

Antwoord - Terug