Case 3: Delen van (privé) personeelsgegevens

Omdat het voor (beginnende) leerkrachten en interims gemakkelijk is om de contactgegevens van collega’s snel terug te vinden, stelt het secretariaat onderstaande lijst van alle personeelsleden op in het begin van het schooljaar.

  • Mogen deze gegevens gepubliceerd worden, bv. ad valvas in de lerarenkamer(s)?
  • Mogen deze gegevens aan iedereen doorgemaild worden?
  • Mogen deze gegevens gepubliceerd worden op het van individuele gebruikersaccounts voorziene intranet- resp. communicatiesysteem?

Antwoord - Terug