Case 2: Uitwisseling met CLB

Vanuit de regionale verantwoordelijke van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding krijgt je directie de volgende vraag:

Geachte directie
Geachte zorgcoördinatoren
 
Jullie werken met een elektronisch leerlingvolgsysteem, waartoe een CLB-medewerker van jullie school tot op heden toegang heeft. Vermits we dit schooljaar op een andere manier werken, is het mogelijk dat meerdere CLB-medewerkers toegang zullen nodig hebben tot dit systeem.
Ik wil u bij deze vragen of het mogelijk is om per school een centrale login ter beschikking te stellen van het CLB, waar dan iedereen die vanuit het CLB in jullie school komt, toegang kan hebben (we zullen deze login enkel verspreiden onder de ankerfiguur van het onthaalteam voor jullie school en de medewerkers van het trajectteam Basisonderwijs.
 
Ik wil u tevens verzoeken om, indien u info over te bespreken leerlingen doorgeeft aan het CLB, dit te doen via de aanmeldingsfiche die in elk elektronisch systeem te vinden is en duidelijk aan te geven welke leer-lingen er moeten besproken worden. Het is voor onze medewerkers niet functioneel als ze enkel namen van leerlingen doorkrijgen en zelf in het systeem op zoek moeten gaan naar de informatie. We vragen dat deze aanmeldingsfiche het vertrekpunt kan zijn van een vraag aan het CLB en dat die tijdig kan doorgegeven worden, zodat onze medewerker zich voldoende kan voorbereiden.
 
We realiseren ons dat dit voor jullie extra werk betekent, maar we zijn ervan overtuigt dat het op die manier bijdraagt tot een goede informatieoverdracht, in het belang van de te begeleiden leerling.
 
Mag ik u vragen om een login ter beschikking te stellen en door te mailen naar [ ... ]

We kijken uit naar een vlotte samenwerking met jullie.

 

Antwoord - Terug