Beginselen van elke verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke (= het schoolbestuur) moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals:

 • Rechtmatigheid
  Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als de AVG daar een grond voor noemt.
 • Transparantie
  De betrokkene (dus: de leerling en/of zijn ouders,het personeelslid) is vooraf in begrijpelijke taal geïnformeerd over de soort van informatie die verwerkt wordt en over het doel van de verwerking. De betrokkene wordt daarnaast ook over zijn rechten op de hoogte gesteld. 
 • Doel en doelbinding
  Het doel van de verwerking wordt vooraf bepaald en de gegevens worden alleen gebruikt om het doel te bereiken.
 • Juistheid
  Er zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat de te verwerken persoonsgegevens juist en actueel zijn.
 • Gegevensbeperking
  Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om het doel te bereiken, mogen worden verwerkt.
 • Opslagbeperking
  De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
  Persoonsgegevens moeten adequaat worden beveiligd volgens algemeen en breed geaccepteerde beveiligingsnormen.

Beginselen van de gegevensverwerking