Afkortingen

  • AIV: Aanspreekpunt Informatieveiligheid
  • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • DPIA: Data Protection Impact Assessment (DPIA) of gegevensbeschermingseffectbeoordeling
  • DPO: Data Protection Officer of functionaris voor gegevensbescherming
  • GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit
  • GDPR: General Data Protection Regulation
  • GEB: Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
  • IVP: Informatieveiligheid en privacy
  • LVS: Leerlingvolgsysteem
  • PDCA: Plan Do Check Act